ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﺕ ﺷﻠﻮﻏﻪ

ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﯼ ﺧﻮﺵ ﻣﯿﮕﺬﺭﻭﻧﯽ

ﺍﻭﻥ ﻣﻮقع ﺍﮔﻪ ﺑﻪ ﯾﺎﺩﺵ ﺑﻮﺩﯼ

ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﺖ ﺭﻭ ﻧﺸﻮﻥ ﺩﺍﺩﯼ

ﻭﮔﺮﻧـــﻪ ﻫﻤﻪ ﺗﻮ ﺗﻨﻬﺎﯾﯿﺸﻮﻥ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﯾﻪ ﻫﻤﺪﻡ ﻣﯿﮕﺮﺩﻥ..

لیلا جان! 20 سااااال ! در خیابانهای شلوغ زندگی به یادت بودم!

بازهم خواهم بود!

کاش میدونستی حتی با آهنگهای شاد هم اشک از چشمام سرازیر میشه!!!

وای بحال اون روزی که دلم بگیره............