درسته که میگن یه مرد گریه نمی کنه!!

ولی اگه دلش بگیره چکار باید بکنه؟

منکه میرم لب کارون..... آره لب کارون!!

ولی وای بحال مردی که دلش بگیره و بهم بریزه و بره لب کارون گریه کنه!!!!!!!!!!!!!!!

اونوقته که بغض های چند ساله بیرون میان.......

انفجار گلو......

خدایاااااااا!!! چرا وقتیکه باید باشه نبود

چرا اومد؟ چرا حالا داره میره؟؟؟؟؟؟