واقعا چه زیبا گفت مترسک در تنهایی اش به کلاغ ........

هرچه قدر می خواهی نوکم بزن !! ولی............

تنهام نذار!!!!!!!

 

""" آخرش تنهام گذاشتی """

لیلا......