گله!!!

همش به خودم میگم شاید حکمتی داشت. شاید قسمت این بود! خدایا چرا معنی حکمت وقسمت رو

نمیفهمم؟؟؟ چرا کسی رو که دوست دارم حکمتش اینه که نداشته باشمش؟ اگر حکمت اینه چرا از

همون اول قسمتم شد که از نفسهام! از جونم ! بیشتر دوستش داشته باشم؟؟؟ اونم به مدت 22

ساااال!!!!! چرا گمش کردم؟ چرا بعد 20 سال پیداش کردم؟؟ اونم توی این شرایط!! چرا دوباره

باید از دستش بدم؟؟ خدایا داری انتقام چیو ازم میگیری!!!!!!! بگیر آخرش چی؟ منکه خسته

نمیشم! بازم دوستش خواهم داشت حتی الانم که داره میره!!!!

/ 0 نظر / 17 بازدید