مزین شد کتاب شعر من با نام لیلایم

به هر بیتش زنم بوسه به خوشبوتر ز گلهایم

 

شده آغاز نام او به "لام" و معنی اش لادن

پس از "لام" آمده "یایی" چو بوی یاسمن هایم

 

اگر "لام" و "الف" در آخرش آمد به زیبایی

الفبای وجودش هم منور کرده شبهایم

 

نسیم مهر او غم را زداید از میان دل

شب تار دل من را کند روشن شیم

 

شمیم ناب لیلایم شود روزی رسد بر من

نوای خوش طنینش را نشاند جای غمهایم

/ 1 نظر / 3 بازدید