آرام جانم لیلا!

کم سرمایه ای نیست .. !


داشتن آدمهایی که حالت رابپرسند ...!

ولـــــی ... .

از آن بهتر داشتن آدمهاییست ...

که وقتی حالت را میپرسند ...

بتوانـــی بگویی:


خـــــوب نیستم ...

 

لیلا جان!! حالم اصلا خوب نیست! کجایی......

 

از دیروز که بیشتر احساست !!!!کردم کمی بهتر شدم!!

 

کاش همیشه بودی!

 

/ 0 نظر / 5 بازدید