ناله های پنهان!!

چقدر سخته توی شبهای بغض آلود!!

وقتیکه همه خوابیده اند و توبا لبهای بسته! لیلایت را فریاد بزنی...........

از شدت فریاد....

اشک آرام آرام بر گونه هایت بغلطد..

افسوس هیچکس جز خودت نمی شنود!!!!!!!

کجاست همدم جانم؟ کجاست لیلا

لیلایم را میگویم!!!!

کجاست لیلا

مردم از تنهایی!!!!!!!!

 

/ 0 نظر / 5 بازدید