حسرت8

چشم زیبای تورا لیلا ندیدن سخت است

وصف چشمان تو از غیر شنیدن سخت است

 

چند روزی است که از روی گلت محرومم

بوسه ای از لب لیلا نچشیدن سخت است

 

دل من خون شده از بهر فراقت بخدا

لیلی چون ابر بهاری نچکیدن سخت است

 

کاشکی باز بیایی که ببوسم رخ زیبایت را

بخدا لیلی زتو دست کشیدن سخت است

 

لیلی ام پاره تن گشتی و تنها مگذار

بعد 20 سال دوبار!!! از تو بریدن سخت است

/ 0 نظر / 4 بازدید