تولدی بی تبریک!!!!!!

خدای را سپاس بخاطر روز تولدم!!

نه برای اینکه در این روز مرا خلق کرد و آفرید!

نه.............

فقط بخاطر اینکه مرا بدنیا آورد تا لیلایم را دوست بدارم!!!

لیلای همیشه لیلایم!

کاش کمی! به اندازه ذره ای!!! مثل من بودی!

فقط کمی...............

کاش حداقل در این روز کمی هم می آمدی...............

در حد یک تبریک! بدون هیچ کادویی!

چاره ای جز این ندارم:

(( لیلای من)) تولدت مبارک!!!!

@@@

بعد بیست سال آمدی و جان و قلبم در هوایت پر کشید

جسم و جانم بار دیگر زنده شد چون بوی لیلایش رسید

چشم من با دست خط و تکه ای از نامه ات خو کرده بود

اشکهایم در فراق لیلی ام خواب از سر پلکم ربود

مینشیند تیر یادت بر دل و بر جان و قلبم بی امان

لیلی ام نتوان کشید بار فراقت نه زمین نه آسمان

آنقدر دلتنگ لیلایش شده این دل که دارد آرزو

بوسه بر چشمت نشاند بار دیگر در کنارت گفتگو

تو نمیدانی درون قلب و جانم شعله آتش بپاست

راست گفتی آخرش لیلا قیامت وعده دیدار ماست!

/ 4 نظر / 57 بازدید
ستاره

تو در ضمیر منی .. چگونه از تو گریزم ... که ناگزیر منی ؟ تمامی هستی ام از توست ... سرفرازی نیز .. مرا ز هر دو جهان ، جمله بی نیازی نیز ... به روز حادثه تنها ... تو دستگیر منی .. حمید مصدق

اون که گفت دیدار به قیامت اشتباهگفت بعد دیدار تو هر لحظه شده دنیام قیامت سلام تولدت مبارک

باران

سلام تولدتت مبارک ببخش من فراموش کرده بودم

ستاره

رفــتنت شــعری سـت ... کـه هـر چـه می نــویسـمش ... تـمام نـمی شود ... بـر نـگردی ... ایــن شــــعر تا ابـد ... نـا تمــام مــی مـاند ... محمد شیرین زاده