آشوب دل

 

 

درون دل چه پرآشوب وسرتاسر پر از بلوا و غوغاست..

علاج درد دلهایم نه هر لیلا!!! خدایا مونسم لیلا شست!

دلا دمساز شبهایت برفت دیگر نبینی روی او هرگز...

فقط یاد دو چشمانش برایت مانده....

بازهم آرامشت لبخند لیلاست!!!!!

حسرتم از بی توبودن نیست!از لحظه هایی است که مجبورم!!!

آری مجبورم........... وانمود کنم دیگر نیستی!! ولی.... هستی!!!

کجا رفتی لیلای خوبم..................

/ 0 نظر / 3 بازدید