لعنت بر این بار دوم!!!

خسته از درد ! خسته از دارو! خسته از ویزیت!! خسته از سرگیجه های نیمه شب! تنگی نفسهای مداوم!! خسته از دکتر!! خسته از

ام آر آی !!!! خسته از سیتی اسکن های پی در پی!! خسته از تهران!! فرودگاه! ایستگاه قطار!

خسته از دوری! دلتنگی! انتظار!آنهم نه یکسال- 20سال!!!!!!!!!

خستگی ناشی از بیماری کجا و خستگی دوری دلتنگی کجا!!!!

عابد از ترس خدا و دزد از ترس بلا

هردو گریانند اما این کجا و آن کجا!!!!!

خسته از جدایی آنهم نه یکبار- دوبار!!!!!!!!! آخ از این بار دوم!!!! لعنت به این بار دوم! خدایا دیگر بس نیست؟؟؟؟

دنبال چه چیزی میگردی؟؟؟ نه اینکه جز نقطه ی کوچکی از این دل باقی مانده!شاید هم چیزی باقی نمانده! دیگر از جانم چه میخواهی!!!؟؟؟

انتقام چه چیزی را از این دل میگیری؟؟؟ مگر نه اینکه گناهش فقط این بود که 20 سال!! لیلایش را عاشقانه دوست داشت؟ خودت به دلم نشاندیش! خودت گرفتیش! باز دادیش!

پس چرا دوباره از من گرفتیش!!!! لعنت به این بار دوم!!!!!!

مطمئن باش شایداز درد به زانو دربیایم! ولی به مرگ و بیماری سجده نخواهم کرد!!!!

یقین داشته باش تا لیلایم زنده است ! تا احساسش میکنم من هم زنده خواهم ماند و

زندگی خواهم کرد هرچند با درد و ضعف و سرگیجه و استخوان دردهای نیمه شب!!!

لیلاجانم.........

/ 1 نظر / 14 بازدید