ناله دل

 

 

 

به قیمت سپید شدن موهایم وکم سو شدن چشمانم تمام شد!

ولی خوب فهمیدم که :

ناله هایم باید سکوت باشند!!

گریه هام همون بغضهای قدیمی حبس شده در سینه!!

و تنها همدمم کارون........

یادت نرود که بمدت 20 سال دلتنگی به دلم بدهکاری!!!وعده ما روزیکه دلتنگم بشی!!! اما.....

امیدوارم هیچوقت اونروز نرسه!!

هر لحظه چشم انتظارتم لیلاااااااااااااااااا!!!

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید