راه بی بازگشت!

 

توی این مدت حریف هر چی شدم

اما حریف خاطراتت حریف چشمات و دل پاکت و چهره نجیب و معصومت نشدم!

چجوری دیگه بهت نگم لیلا جان!!

چجوری بهت نگم قربون نفسات برم؟

چجور بهت نگم همه وجودم؟ مگه میشه!!

آخه لیلام هم جونمه! هم نفسمه! هم وجودمه!

با تمام وجود دوستت دارم ! چه بخام چه نخام!

چه بخای ! چه نخای!!!!هر چند........ مال من نباشی!!!!!

/ 0 نظر / 5 بازدید