برایم دعا کن لیلا جان!

هر از گاهی می آیی! همچون برق!! فقط یک لحظه!!!!

نه سلامی نه علیکی!!! فقط می آیی! در حد بک اس ام اس!!!

غافل از اینکه برای دیدنت! برای شنیدن صدای اس ام اسات! یرای احساس کردنت!! ثانیه شماری میکنم!!

بی انصاف! حداقل وقتی میروی خداحافظی کن!!!

چگونه احساسم نمیکنی؟ مگر تو همان لیلای همیشگی نیستی؟؟؟؟

هر کاری میکنم از خاطرات گذشته فاصله بگیرم- یهو!! یک اتفاق ساده!! همه چیو به حالت روز اول برمیگردونه!!

امروز یک نا آشنا! خاطرات 20 سال پیشم را برایم زنده کرد!! بد جور بهم ریختم!! وحشتناک!

انگار محکومم به اینکه تا ابد حسرت نداشتنت را بخورم!!

لیلا جان! لیلای دوست داشتنی خودم !

گنگ و مات و مبهوت و سرگشته ام چون حبابی بر روی آب.....

هر لحظه در انتظار ترکیدن!! محو شدن!

برایم دعا کن .....

گویی درانتهای راهم .......

برایم دعا کن لیلای عزیز

/ 1 نظر / 19 بازدید