حسرت10


 

به هرجا رو کنم لیلا بدنبال تو میگردم

تو گویی سوزنی را من درون کاه میگردم

 

بهنگام وداع تو جوانی هم برفت از دست

بقرآن از غمت لیلا من از سرتا به پا زردم

 

به چشمانت قسم لیلا تورا همیشه میخواهم

درون خویش میسوزم سراسر غصه ودردم

 

چرا هرگز نباید من ببینم رنگ چشمانت

بجز روی گل لیلا به هر کس چشم میبندم

 

پس از لیلای زیبایم کجا یاری دگر جویم

بقرآن چشمه اشکم بخشکد هر زمان هر دم

 

بماند خیره هم بر در دو چشمم تا که برگردی

بدان لیلای زیبایم نیایی تا ابد فردم

/ 0 نظر / 5 بازدید