کاش می فهمیدی!

شاید آرامتر میشدم

فقط و فقط....

اگر می فهمیدی

حرفهایم به همین راحتی که می بینی

نوشته نشده اند!!!

حداقل قدم رنجه کن سری به وبلاگم بزن بی انصاف!!!!!

/ 2 نظر / 14 بازدید

قطار باید اسیر ریل بماند چون نتیجه آزادیش فاجعه است