گمشده!

نمیدانم امروز با این سرنوشت !!

اینجا که ایستاده ام

تقدیر من است یا تقصیر من!!!!!

اما وقتی پس از 20 سال یافته هایم را با باخته هایم مقایسه میکنم

میبینم چون زندگی ام را پس از 20 سال یافتم!

آری لیلایم را یافتم!!

هرچه را در این مدت باختم دیگر مهم نیست!!

ارزشش را دارد!!!

لیلایم همه چیز من است!!!

/ 0 نظر / 19 بازدید