زمستان دستهایت....

مگر نمیگویند در پس هر زمستانی بهاریست......؟

پس چرا.....؟

زمستان دستهایت تمام شدنی نیست....؟

ها.....ها....ها....

دیگر ها ها کردن هم یخ دستانت را باز نمیکند .......

عجب زمستان سختیست........

زمستان دستهایت...........

لیلای من کجایی که گرمای حضورت را نیازمندم!

فقط حضورت!!!! همین !

/ 3 نظر / 18 بازدید
sara

تو عشق از همه چیزمون گذشتیم، امقدر گذشتیم که حالا فقط شدیم گذشتش.! تو عشق همه چیز گذاشتیم، انقدر گذاشتیم که آخرش گذاشت مارو کنار!!!! دنیای بی وفا ....

نیلوفر

امیدوارم لیلات برگرده و...[گل]

فرزانه محمدي

در زندگی برای هر آدمی از یک روز، از یک جا، از یک نفر به بعد دیگر هیچ چیز مثل قبل نیست..... نه روزها، نه رنگ ها و نه خیابان ها...... همه چیز می شود..... دلتنگی...