برو!! لیلا جان فقط...... ...

بگذار کمی از هم جدا شویم
برای نیکداشت این عشق،‌ ای معشوق من
و نیکداشت خودمان
بگذار کمی فاصله بگیریم

تو را قسم به آنچه داریم
از خاطره‌هایی که برای هر دویمان با ارزش بود
قسم به عشقی آسمانی
که هنوز بر لبهایمان نقش بسته است
و بر دستهایمان کنده......
قسم به نامه‌هایی که برای من نوشته ای
و صورت چون گلت که در درون من کاشته شده
و مهری که از تو به یادگار مانده
قسم به هر آنچه در یاد داریم
و اشک‌ها و لبخندهای زیبایمان
و عشقی که از سخن فراتر
و از لب‌هایمان بزرگ‌تر شده
قسم به زیباترین داستان عاشقانه زندگی‌مان
برو!

لیلا جان برو!!! ولی خیلی از من دور نشو!!!

قول بده.......

خدا پشت و پناهت! برو.......

/ 1 نظر / 21 بازدید
فرزانه محمدي

عُمریســـت در شــبِ چشم‌هـــات گیر انداخته‌ای دلــم را حالا پَرَم می‌دهـــی که برو....؟!