بغض های مردانه!!!

درسته که میگن یه مرد گریه نمی کنه!!

ولی اگه دلش بگیره چکار باید بکنه؟

منکه میرم لب کارون..... آره لب کارون!!

ولی وای بحال مردی که دلش بگیره و بهم بریزه و بره لب کارون گریه کنه!!!!!!!!!!!!!!!

اونوقته که بغض های چند ساله بیرون میان.......

انفجار گلو......

خدایاااااااا!!! چرا وقتیکه باید باشه نبود

چرا اومد؟ چرا حالا داره میره؟؟؟؟؟؟

/ 0 نظر / 6 بازدید