نبرد!!

لیلا جان!!

تو بر می گردی ....

""" منم بر میگردم و تسلیم نمیشوم!!! """
و زندگی را
از جایی که پاره شده
دوباره به هم می دوزیم.
در صندوق خاطره ها هنوز
نخ برای بخیه زدن هست!

کاش بودی! کاش الان که میخواهمت بودی..................

/ 0 نظر / 15 بازدید