مو به مو .....

ساقیا امشب صدایت با صدایم ساز نیست

یا که من بسیار مستم یاکه سازت ساز نیست

ساقیا امشب مخالف مینوازد تار تو

یا که من مست و خرابم یا که تارت تار نیست!!

@@@

لیلا جان!

بعد از مدتها رفتم سراغ تار...

کوکش کردم...

وقتی مضراب روی سیمها میلغزید انگشتانم خود به خود روی پرده های پر درد حرکت میکرد!

انگار انگشتانم هم می دانند که حالم کوک نیست!!!

20 ساااله که مضراب تقدیر روی سیمهای تار دلم بد!!! می نوازد!! چه غم انگیز نواخته است!!

لیلای همیشه جانم!!!

با رفتنت سیمهای تار دلم پاره شد!! مضراب روزگار هم دیگر آهنگ شادی نمی نوازد!

بجای لغزیدن روی سیمهای دلم به دلم چنگ می اندازد!!زخمی میکند! میخراشد!

لیلای تا ابد همنفسم !!

کاش بودی ساز دلم را کوک میکردی!

تارم شکسته! دلم پر از زخم ودرد است ! کجایی؟

امشب بد جور دلم تورا میخواهد! تو نه! لیلایش را میخواهد!!

کاش بودی! کاش همیشه بودی!!

لیلا جان! 20 ساال است که:

"" مو به مو دوستت دارم ""

کجایی؟؟؟

/ 8 نظر / 55 بازدید
فاطمه

اخی چه غمگین اما خوووووبه که به سازتون برگشتید

آرزو

بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم** همه تن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم** شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم** شدم آن عاشق دیوانه که بودم** در نهنخانه جانم گل یاد تو درخشید** باغ صدخاطره خندید عطر صد خاطره پیچید********

sara

موچ آرام نگاهت لاف دریا را شکست ، حصار شب گذشت و مرز فردارا شکست ، غم به روی شانه هایم سالها لم داده بود ، مهربانیهای تو قندیل غمهایم شکست ...[قلب]

vague

ای وای دلم گرفت. چرا دوباره رفت؟

vague

دوباره سلام، دوست دارم داستانتو برام بگی. می شه؟