نبرد بغض و گلو.............

 

دیگر کارون هم جوابگویم نیست!!!!!!!!!!!!!!!

دلم آکنده از نا گفته های کهنه است......

پر از بغض های ترک خورده !!

دلم به یک تلنگر بند است!!

دیگر بریده ام! نایی نمانده!

خدایاااااااااااااااااااا!!!!

""" چند بغض به یک گلو!!! """

/ 0 نظر / 5 بازدید