کاشکی.....

کاشکی یک خبری از تو بیاید لیلا....

زندگی باید کرد

گاه با دیدن لیلا و گهی با دل تنگ

گاه بی لیلی وگاهی با او

وای از آنروز که این گاهی با او

به درازا بکشد......

مرگ تدریجی ات آغاز شود!!

و در این اوضاعی

همه ی تار به تار موی سرت..

فقط با چشم بهم بر زدنی

رنگ خاکستری وبرف بخود میگیرد!!

کاشکی یک خبری از تو بیاید لیلا.....


/ 0 نظر / 60 بازدید