بی عنوان!!


از آدم ها میگذرم ، دلم را گنده تر می کنم . . .


ناراحت این نیستم که چرا جاده ی رفاقتم با مردم همیشه یک طرفه است!!
مهم نیست اگر همیشه یک طرفه ام . . . !!


همیشه سرم را بالا میگیرم که چیزی کم نگذاشته ام و به خودم ،

رفاقتم ، و " خدای خودم " . . . بدهکار نیستم

/ 0 نظر / 13 بازدید