حسرت20

ناگفته های این دلم دارد ز روی ماه تو

لیلا دلم افتاده در دام نگاه ماه تو

 

بیت سال اشک دوریت در قاب چشمان ترم

در حسرت لیلای خود بیست سال من دربدرم

 

ایکاش میگفتی بمان چشم انتظار روی تو

لیلا چو پروانه کنم هر دم طواف کوی تو

 

ای لیلی زیبای من باز آ که سرمستت شدم

لیلای من با جان و دل زنجیر و پا بستت شدم

 

گفتم نرو لیلای من تا جان بگیرم در قفس

با جان و دل بوسم تورا بویم تورا در هر نفس

 

/ 0 نظر / 3 بازدید