شب زده!!

عزیز بومی ای هم قبیله
رو اسب غربت چه خوش نشستی
تو این ولایت ای با اصالت
تو مونده بودی تو هم شکستی


هزار پرنده مثل تو عاشق
گذشتن از شب به نیت روز
رفتن و رفتن صادق و ساده
نیامدن باز اما تا امروز

کدوم خزون خوش آواز!!!
تو رو صدا کرد ای عاشق
که پر کشیدی بی پروا
به جستجوی شقایق


خدا به همراه ای خسته از شب
"" اما سفر نیست علاج این درد""
""راهی که رفتی رو به غروبه""
رو به سحر نیست شب زده برگرد!!

 

لیلا جان کاش میشد شب نزده برگردی!!!!.......

/ 0 نظر / 17 بازدید