فراموشت کنم؟؟؟؟؟

میخواستم فراموشت کنم ....

اما نشد.......

تو را در تاریک ترین کنج کلبه ی قلبم گذاشتم تا شاید نبینمت...

اما.....

روشنی یادت آنچنان کلبه ی قلبم را روشن کرد که نتوانستم نبینمت....

میخواستم فراموشت کنم ....

اما.....

نامت عادت روزمره گیه زبانم شد و ملکه ی ذهنم......

میخواستم فراموشت کنم ....

اما......

حواسم هر جا پر میکشید عاقبت روی دیوار خاطراتت مینشست.....

با اینکه جلوی دید گانم نیستی , چرا از چشم دلم لحظه ای نمیروی....؟؟؟؟؟

لیلای همیشه ماندگار! لیلای قدیمی من!!

خواستم فراموشت کنم ....

اما نشد.......

حتی پس از گذشت 20سال!!!!!!!!

/ 2 نظر / 22 بازدید
آرزو

فغان کاین لولیان شوخ شیرین کار شهر آشوب چنان بردند صبر از دل که ترکان خوان یغما را آه... فراموش کردن کسی که تمام خاطراتت را با او ساخته ای مانند از یاد بردن زندگیست

ali

[دلشکسته][دلشکسته][دلشکسته] [گل][گل][گل][گل]