از لیلا به بعد!!

گاهی وقتها آدمها

از یک جایی به بعد

از یک روزی به بعد

از یک "" نفر"" به بعد

دیگر هیچ چیزی برایشان معنی ندارد.....

نه رنگها!

نه خیابانها!!

نه فصلها!

گاهی وقتها آدمها

از یک " نفر" به بعد فقط وفقط دلتنگ اند...........

 

/ 0 نظر / 21 بازدید