خیلی دیر!!

دلتنگ حضور توام لیلا!!! چرا نیستی؟؟
محتاج چشمانت هستم! چرا نیستی؟؟
چشمانم تشنه ی نگاه توست! لیلا چرا نیستی؟؟
گونه هایم بی تاب نوازش دستان توست!
لیلا چرا نیستی؟؟؟
تو نیستی
نگاه زیبایت نیست
نوازش های دستانت نیست
مهربانی هایت کجاست؟؟؟
دیگر دلم برایت تنگ نیست!!!
و همه اینها
تقصیر توست لیلا
که دیگر نیستی !!!

لیلا جان !! بیا- زود بیا!خیلی زود! چون دارد دیر میشود.....

/ 0 نظر / 15 بازدید