فقط یک نگاه!

 

خدایا!

از عشق امروزمان

از دوست داشتن 22ساله ی خودم!!! برای فردایمان ذره ای باقی بگذار.....

به اندازه یک نگاه...

به اندازه یک لبخند تا یادش باشد به اندازه چشمانم دوستش داشتم!

تا نفس می آید به یادتم..........

/ 0 نظر / 4 بازدید