به دلم ماندی!!

بعضی ها
فقط برای این می آیند
که عاشقمان کنند و بی قرار
!
یک مُشت خاطره به آغوشمان بریزند و همین
بروند و با هرچه یادمان داده اند
تنهایمان بگذارند ..
یعضی ها فقط می آیند
که زود بروند ،
که داغ شوند و روی دلمان بمانند

لیلا جان! آخرش به دلم ماندی!!!!!!!!!!

/ 1 نظر / 16 بازدید
نیلوفر

شایدم تقدیراینه که بعضیاهی بیان مارواتیش بزنن وبرن[ناراحت]