برگلویت......

بر گلویت رد پای بوسه ام جا مانده است

از غم دوری لیلا جان زتن وا مانده است

   

بعد 20 سال رفت لیلا باز هم از داغ او

اشک چشمم خون شد وبر گونه جاری مانده است

   

رفت لیلا کاش می دیدش چه آمد بر سرم

قلب بشکسته درون سینه تنها مانده است

   

گرمی و جان و دلم با رفتن لیلا برفت

جای خون خونابه در رگها بجایش مانده است

   

خاطرات لیلی من تا قیامت با من است

تا ابد نام تو لیلا بر دلم حک مانده است

/ 3 نظر / 17 بازدید
آرزو

کاین لولیان شوخ شیرین کار شهرآشوب چنان بردند صبراز دل که ترکان خوان یغمارا