خنده را برلب من زنده کنی لیلا اگر برگردی

قفل سنگین دلم باز کنی لیلا اگر برگردی

 

بیست سال است که تن پوش دلم تیره شده

دل غمگین دل مرا شاد کنی لیلا اگر برگردی

 

جان و دل جان و جهانم بفدای قدمت

غنچه در پاییز دل می شکفد لیلا اگر برگردی

 

20 سال است سراغ تو را از باد صبا میگیرم

خانه ام باز دل انگیز شود لیلا اگر برگردی

 

20سال است که دل مهر تورا کم دارد

بغض بیست ساله دل باز شود لیلا اگر برگردی

 

حسرت لیلی من داغ نهاد بر دل من

قدم پای تو بر چشم من است لیلا اگر برگردی

/ 0 نظر / 3 بازدید