دل خسته

خسته ام!!

اما تحمل میکنم! خدایا...........

روزگارت با من و دلم بد تا کرد!

خدایاااااااااااااا؟

فراموش کردن کسیکه با یاد او 20 سال نفس کشیدم وبا او همه چیز و همه کس را فراموش کردم سخت نیست............

زجر آور و کشنده اس!!!!!

خدایا یه روز برش گردون!!!!!!

ولی نه خیلی دیر!

/ 0 نظر / 4 بازدید