حسرت11

 

دلم از تنگی بدرد آمده لیلا برگرد

اینهمه فاصله آید به چه کارت برگرد

 

تو شدی پاره تن لیلا پس از رفتن تو

پرم از اشک که همواره ببارم برگرد

 

سهمم از شعرتو لیلا شده پر حسرت و آه

خنده ای بر لب من کی بنیشیند برگرد

 

تاب تنهایی تو لیلا شنیدن سخت است

دفتر شعر من آغشته به درد است برگرد

 

جان من بسته بجانت تو شدی مامن من

لیلی در خانه خود من که غریبم برگرد

/ 0 نظر / 4 بازدید