به روی خودت نیاور!!

حالا هی مرا به روی خودت نیاور
و یادم را خمیازه بکش
می رسد روزی که هر چقدر دنده به دنده شوی
مرا ببینی
و خوابهایت بی حضور من کلید نخورد
آن روز
پشت هیچ زنگی صدای مرا نخواهی شنید
و من پشت هیچ دری به انتظارت نخواهم بود
هرچقدر هم ایوب زمان باشم
باز
صبر هم روزی می رسد
که سر برود


ژیلا افلاکی

/ 0 نظر / 17 بازدید