حالم خوب نیست!!

پرسیدی حالم خراب است.......؟

گفتم آری..

ولیکن نمیدانستی که .......

حال آدم خراب پرسیدن ندارد !!!

اما..............

دستانش گرفتن دارد .......

دستم را بگیر ....

لیلا همنفس من!! حالم اصلا خوب نیست! اصلا!!!

الان محتاج توام !! کاش بودی....

/ 2 نظر / 21 بازدید
sara

برای هزارمین بار پرسید آیاتا به حال دلت را شکسته ام؟ منم برای هزارمین بار به دروغ گفتم " نه " تا مبادا دلش بشکند.

نیلوفر

این کاش بودی ها هستن که ادمو.....