تبر باش ولی نبر!!.......

 

دوستت داشتم باتمام وجود!!

درتمام لحظه ها ....

درهمه حال....

کارهایم ظاهرا دیگر برخلاف توست اما درونم تو را میخواهد!!

نمیدانم چرا اینگونه است!

تورا دوست دارم

اما......

انگار هیچ نشانی از آن در تو نیست!!

وجود تو را دوست دارم

ولی هیچ  تلاشی برای آن نمیکنی و باز می گویم دوستت دارم...

اما نمیدانم

کاش میدانستی سکوتت جانم را میگیرد!!

لیلای همیشه لیلایم!!

خراب خرابم!!!

برایم دعا کن!

یادت باشد:

میشد تبر باشی....

ولی نبری!!!!

ولی بریدی.........

@@@

وداعت میکنم لیلا خدا حافظ خداحافظ

سلامم را مده پاسخ برو لیلا خداحافظ

اگر لیلا ز هجرانت بسوزد استخوان و جان

نخواهم عشق باخواهش رهایم کن خداحافظ

چوجام شیشه بشکستم تو نشنیدی صدایم را

دل بشکسته لیلاجان به زیر پا؟؟ خداحافظ

برو لیلا به یاد آور حدیث بی قراری را

که شد جان و دلم پرپر زداغ تو خدا حافظ

فقط یاد دوچشمانت بماند باقی از این عشق

محال است رفتن لیلا کنم باور خداحافظ

بکش لیلا دو دستت را به روی دست دلدارت

الهی عاشقت باشد زمن بهتر خداحافظ

 

آخرین و 200مین پست وبلاگ هم برای تو!!

کارون-23:15 -25 اردیبهشت93

/ 3 نظر / 37 بازدید
الی

خیلی غمگینن. امیدورام ی روزی از با هم بودن کنار لیلات بنویسی و شاد باشی.

الی

[ناراحت]