خورشید من! لیلای من!

لیلای همیشه لیلای من!!

در منظومه شمسی دلها تو فقط خورشید دل منی!

شاید خیلی ها به دورت میگردند! ولی این تنها زمین دل من است که

به عشقت سرسبز و زیبا و با آسمانی پاک و آبی ،24 ساعت به دورت میگردد!!!

خورشید من ! لیلای تا ابد لیلای من!!

میدانم از میان همه آنهاییکه بدورت میگردند

تو هم فقط مرا دوست داری! گرمایت برای دیگران یا آنقدر کم است که سرزمین دلشان

سرد و یخبندان است یا آنقدر زیاد است که سوزان و لم یزرع............

تو فقط برای من آفریده شده ای!چون فقط سرزمین دل من را سرسبز و زیبا و جان بخشیدی

بیست سال است گرمای وجودم را تامین میکنی! پس بدان

من هم تا ابد به دورت میگردم!

خورشید همیشه زیبای من!

لیلای همنفس من!!

@@@

وقتی کنارم نیستی آن کهنه بغضت با من است

پژمرده ام لیلای من حال و هوایم مردن است

رفتی و زخم دوری ات بنشسته بر جان و دلم

بیست سال لیلا این گلو، از بغض تو آبستن است

افسرده شد احساس من در سوگ قلبم مانده ام

لیلا ببین رخت سیاه،تن پوش بیست سال من است

فریاد بی لیلایی ام گوش فلک را می درد

بی تو فضای خانه ام پر ناله و پر شیون است

از خاطرات لیلی ام عکس رخش جا مانده است

در حسرتش آواره ام، این تا قیامت با من است!

/ 2 نظر / 193 بازدید
لی لی

بسیار زیبا, خوشا بحال لیلای شما.

لیلا

عجب دلی است این دل عاشق و عجب وسوسه می کند این روح خنثی و در اعتدال رفته ام را...