تو در بند او........ و من دربند تو!!

 

 

 

لیلای تا ابد لیلای من!!

کاش میفهمیدی بیست سال هر روز مردن چقدر درد دارد!!!

کاش میفهمیدی برایم همتا نداری!

کاش میفهمیدی لیلای همیشه لیلای من!

فقط همین!!؟؟ا ممنون که دعاگویی!!

همین لیلا جان ؟ فقط همین؟؟؟

جرا از اوضاع دلم نپرسیدی؟؟! از دلتنگی دلم!از لیلایم!

فقط همین؟!ممنون که دعاگویی!!!

کاش سراغ دلم را میگرفتی!کاش از دلتنگی ام میپرسیدی!!

چندبار تیرخلاص میزنی!؟؟بی انصاف..

کاش ذره ای هم لیلای قدیمی من بودی!!

کاش کمی سراغ دلم را میگرفتی! فقط کمی.....

ایرادی ندارد بی تو هم میگذرد!!!!!!!

هرچند سخت و دردناک!.

 

آرزویم شده لیلاودلم لک زده همدردش را

ندهم تاری زمویش به جهان، لحظه ای لبخندش را

گربیایی همه ی جان وجهانم به تو تقدیم کنم

درمیان همه عالم نتوان یافت همانندش را.

ازهمان روز که دل زمزمه ی رفتن لیلا بشنید

شدم آن عاشق دیوانه که گم کرده خداوندش را

دست تقدیر پس از معجزه ی آمدنش لیلی من را بگرفت

شده ام مادر آن طفل که ازدست دهد نوگل فرزندش را

آن غریبه که رسید از ره و لیلای مرا باز بچید

دست اورا بگرفت گرم ، به من ، سردی اسفندش را

بیست سال است که او پادشه قلب و نفسهای من است

بخدا باز محال است که دل ترک کند لیلی دلبندش را

/ 2 نظر / 74 بازدید
لیلا

دل من تنگ شد،کاش که پیدا بشوی که بیایی و در این تنگی دل جا بشوی تو فقط آمده بودی که دل از من ببری بروی،دور شوی،قصه و رویا بشوی؟ من پس انداز دلم را به تو دادم که تو هم بیمه ی عمر دلم روز مبادا بشوی غرق عشق تو شدم،بلکه تو شاید روزی دل به دریا بزنی،عازم دریا بشوی نم باران، لب دریا،غم تو،تنگ غروب دل من تنگ تو شد،کاش که پیدا بشوی تقدیم به لیلای شما

لیلای...

همین که تو خوب باشی کافیست... سلام دوست خوبم نمی دانم چه بنویس بغض اشنایی دارد این دعا گوی هات[گل]