ای که لبخندت بسان هر نسیمی در پگاه

لیلی ام در بازی شطرنج دل هستی تو شاه

 

هر نگاه تو مساوی با همه عمر من است

لیلی ام آهنگ عشقت همچو شور است و سه گاه

 

20 سال است که از عشقت مرا سوزانده ای

تو شدی لیلا ش تکیه گاهم تکیه گاه

 

یاد لیلا قدمتش از عشق هم افزون تر است

عشق را راهی اگرباشد تویی آن شاهراه

/ 1 نظر / 3 بازدید
جولیت

بیست سال است کز عشقت مرا سوزانده ای [ناراحت]