باز غروب و باز دلتنگی!!! خسته ی خسته ام! کوفتگی داره همه ی وجودمو میگیره . دیشب باز احساس خفگی اومد سراغم و جلوی نفسامو گرفت. فکر کنم دکترا هم گیج شدن نمیدونن چکار کنن............

کاش همه چی تموم میشد ! خیلی وقته انگار دلم میخاد اون دنیارو ببینم و تجربه کنم دیگه از درد خسته شدم نفسم هم بوی بیمارستان به خودش کرفته!خسته ی خسته ام کاش همه چی تموم بشه..................

/ 0 نظر / 3 بازدید